فکر و عمل

Uncategorized

افکارمان را به عمل تبدیل کنیم

هنگامی که فکر کردن بیش از اندازه رنج‌ آور می‌شود، عمل کردن بهترین داروست (سلمان رشدی). جمله‌ای بود که در رمان بچه‌های نیمه‌شب به آن