دسته‌ها
جمله‌قصار بزرگان

جمله‌قصارهای زیبایی از رمان ژان کریستف

هم در زمینۀ جسم و هم در زمینۀ جان، آفریدن یعنی از زندان تن بیرون آمدن، یعنی در گردباد زندگی به سر تاختن، یعنی آنکه هست بودن. آفریدن، یعنی مرگ را کشتن. عظمت حقیقی هرکس بدان شناخته می‌شود که بتواند در شادی و رنج سرخوش باشد. تا کسی پیه مسخره بودن به خود نمالد هیچ […]

دسته‌ها
رمان معرفی کتاب

نقد و بررسی رمان ژان کریستف

نشر فردوس چاپ جدید رمان ژان کریستف را در چهار جلد و با ترجمۀ درخشان م. ا. به‌آذین منتشر کرده است. رومن رولان در طول هشت سال و در فاصلۀ بین سال‌های 1904 تا 1912 رمان ژان‌ کریستف را نوشت. داستان این رمان فرمی ساده دارد و از زاویۀ دید دانای کل روایت می‌شود. قهرمان […]