دسته‌ها
تاریخی معرفی کتاب

دو قرن سکوت/نقد و بررسی/عبدالحسین زرین کوب/حملۀ اعراب به ایران

«دو قرن سکوت» کتابی نوشتۀ عبدالحسین زرین‌کوب است که پس از انتشار در سال 1330 شمسی انتقادها و ایرادهای بسیاری را متوجه خود می‌سازد. ناچارأ زرین‌کوب دست به بازنویسی و ویراش آن می‌برد و شش سالِ بعد نسخۀ بازنویسی شدۀ این کتاب را چاپ و روانۀ بازار کتاب می‌کند. هدف از اسم‌گذاری این کتاب(دو قرن […]