نگاهی به کتاب هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند نوشتۀ دانیل مارتین کلاین
فلسفی

دانیل مارتین کلاین/هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند/ نقد و بررسی/زیست فلسفی

کتابِ «هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند» یا (زیست با استفاده از خرد فلاسفۀ بزرگ) نوشتۀ دانیل مارتین کلاین با ترجمۀ قابل ستایش حسین یعقوبی در نشرِ […]