رمان‌نویسی مقدم بر نوشتن

حین رمان‌نویسی نخستین آموزه‌های نویسندگی را یاد بگیرید؛ زیرا واجب‌ترین اقدام یک رمان‌نویس در مرحلۀ صفرُم راهش رمان‌نویسی است نه نویسندگی. بنابراین رمان‌نویسی مقدم بر

ادامه مطلب »

تپه‌های سبز آفریقا

تپه‌های سبز آفریقا اثری داستانی‌ست نوشتۀ ارنست همینگوی که در سال 1935 میلادی و در سن سی‌وشش سالگی آن را می‌نویسد. همینگوی در این کتاب

ادامه مطلب »